Yrityksille / yhteistyötahoille tarjoan ostopalveluna erinäisiä luento- ja koulutuspalveluja, sekä syömishäiriöryhmiä ja tarpeen vaatiessa myös erinääisiä psykologisia tutkimuksia (ks. etusivu).

Laajoilla psykologisilla tutkimuksilla saadaan apua erotusdiagnostiikkaan monissa epäselvissä tapauksissa, olkoot kyse sitten puhtaasti neuropohjaisesta häiriöstä, tai psyykkisen ja neurologisen häiriön yhdistelmästä.

Erityisosaamisalueitani ovat somaattisiin oireisiin yhdistyvät psykiatriset häiriöt, kuten syömishäiriöt, pakko-oireiset häiriöt ja toiminnallisin tai ruumiillisin oirein ilmenevät tilat, sekä neuropsykologiset kysymykset. Tutkimuksella voidaan ottaa kantaa mm. työkyky-ja eläkeasioihin, ajokyvyn arviointiin, autismin kirjon häiriöiden tai ADHD:n mahdollisuuteen, degeneratiivisten muistihäiriöiden erotusdiagnostiikkaan, tai toiminnallisiin neurologisiin oireisiin.

Millaista tarvetta teillä on? Ottakaa yhteyttä, niin keskustellaan lisää.